Pakot e internetit
Pakot e internetit
Emërtimi TiKon 2 TiKon 5 TiKon 10 TiKon 15
Tarifa me TVSH 8.99 9.99 12.99 16.99
Shpejtësia 2 Mbps

5 Mbps

10 Mbps

15 Mbps
Transferi mujor
Pa kufi Pa kufi Pa kufi Pa kufi