E-mail
E-mail

E-mail

        
  Fillestar                    
E mesme Pro
 
Biznes
SuperPro Korporatë
Çmimi me TVSH
2.00
per muaj
10.00 
per muaj
15.00 
per muaj
25.00 
per muaj
45.00 
per muaj
95.00 
per muaj
Llogari të POP Email (deri ne)
5

50

100

1,000
1,000  2,500
Web-hapësirë
500MB
500MB
1,000 MB
500 MB
1,000 MB  1,000 MB 
Webmail
Po
Po
Po
Po
Po Po 
Farward për e-mail  pa kufizim  pa kufizim  pa kufizim  pa kufizim  pa kufizim  pa kufizim 
Auto-përgjegjës për e-mail  po  po po  po  po  po 
SMTP Server  po   po   po   po   po   po  
POP Server  po   po   po   po   po   po  
IMAP Server  po po   po   po   po   po  
SPAM Blocking  po   po   po   po   po   po  
Helpdesk  po   po   po   po   po   po  
Panel kontrolli për web  po   po   po   po   po   po