Web Hosting
Web Hosting

E-mail

        
Fillestar                    
E mesme Pro
 
Biznes
SuperPro Korporatë
Çmimi me TVSH
6.00 per muaj
8.00 per muaj
10.00 per muaj 
16.00 per muaj
25.00 per muaj
40.00 per muaj 
Web hapësira
500 Mb

1GB

2GB

5GB
10GB 20GB
Trafiku mujor
10GB
50GB
100GB
Pa kufizim
Pa kufizim Pa kufizim
POP3/IMAP Mailbox
10
50
100
200
250 250
MySQL Databazë 1 3 5 10  25 25
Sub domein 5 10 25 100 250 250
Helpdesk  po   po   po   po   po   po  
FTP Upload pa kufizim po   po   po   po   po   po  
DNS Zone Management po po   po   po   po   po  
POP3/IMAP  po   po   po   po   po   po  
Forward për email  po   po   po   po   po   po  
Autopërgjegjës për email po   po   po   po   po   po  
Mailing List Manager  po   po   po   po   po   po  
Webmail  po   po   po   po   po   po  
SPAM Blocking  po   po   po   po   po   po  
PHP  po   po   po   po   po   po