Wireless
Wireless

Wireless

Wireless Hot Spot - TiK On @ Pika    
                   


Emërtimi TiKOn Pika 5

Shpejtësia e internetit 5 Mbps

5 Mbps

5 Mbps

Transferi Mujor Pa kufi
Pa kufi
Pa kufi6
Shërbime shtesë Wireless Access Point 1 2 3
Çmimi me TVSH Euro / Muaj  15.52  17.24  18.97 
Çmimi me TVSH Euro / Muaj  18  20 22 
 

Wireless Hot Spot - TiK On @ Pika        
                   


Emërtimi TiKOn Pika 10

Shpejtësia e internetit 10 Mbps

10 Mbps

10 Mbps

Transferi Mujor Pa kufi
Pa kufi
Pa kufi6
Shërbime shtesë Wireless Access Point 1 2 3
Çmimi me TVSH Euro / Muaj  20.69 22.84  25
Çmimi me TVSH Euro / Muaj  24 26.5 29
 

Wireless Hot Spot - TiK On @ Pika        
                   


Emërtimi TiKOn Pika 15

Shpejtësia e internetit 15 Mbps

15 Mbps

15 Mbps

Transferi Mujor Pa limit
Pa limit
Pa limit
Shërbime shtesë Wireless Access Point 1 2 3
Çmimi me TVSH Euro / Muaj  25.86 28.45  31.03
Çmimi me TVSH Euro / Muaj  30 33 36