Produktet e kombinuara
Produktet e kombinuara

Pro-On (Pako individuale)

TV + Telefon
                 
TiKtel 0
TiKtel 300
TiKtel 10000
TiKtel NS
TiKtv A Me TVSH 6.99

10.99 18.99
TiKtv B
Me TVSH

13.49

13.99
15.99
22.99
TiKtv C
Me TVSH
17.49
17.99
19.99
26.99
Minuta falas brenda rrjetit TiK

0
300
10000
Non-Stop
Minuta falas brenda rrjetit VALA

0
30
120+400  180
Shërbimet shtesë të përfshira në pako
CLIP CLIP, CW, CH CLIP, CW, CH
Të gjitha
 

Internet + Telefon      
                 
TiKtel 300
TiKtel 10000
TiKtel NS
TiKon 2 Me TVSH 13.99
15.49
19.49
TiKon 5
Me TVSH

14.49

15.99
20.49
TiKon 10
Me TVSH
16.49
17.99
21.99
TiKon 15
Me TVSH
20.49
21.49
25.49
Minuta falas brenda rrjetit TiK
TiK
300
10000
Non-Stop
Minuta falas brenda rrjetit VALA
30 120+400
180
Shërbimet shtesë të përfshira në pako    CLIP, CW, CH  CLIP, CW, CH  Të gjitha 
 
  
TV + Tel + Internet 2 Mbps   
                 
TiKtel 0
TiKtel 300
TiKtel 10000
TiKtel NS
TiKtv&on&tel A Me TVSH 15.98
15.99
16.99 21.49
TiKtv&on&tel B
Me TVSH

20.49

21.49
21.99
25.99
TiKtv&on&tel C
Me TVSH
24.49
24.99
25.99
29.99
 
  
TV + Tel + Internet 5 Mbps
                 
TiKtel 0
TiKtel 300
TiKtel 10000
TiKtel NS
TiKtv&on&tel A Me TVSH 16.49
16.99
18.49 22.49
TiKtv&on&tel B
Me TVSH

21.49

21.99
22.49
26.99
TiKtv&on&tel C
Me TVSH
25.49
25.99
26.49
30.99
 
 
TV + Tel + Internet 5 Mbps
                 
TiKtel 0
TiKtel 300
TiKtel 10000
TiKtel NS
TiKtv&on&tel A Me TVSH 17.99
18.99
19.99 23.49
TiKtv&on&tel B
Me TVSH

22.99

23.49
23.99
27.99
TiKtv&on&tel C
Me TVSH
26.99
27.49
27.99
31.99