ISDN
ISDN
 ISDN
 
Tarifat për instalim të linjës ISDN Njësia Çmimi (pa TVSH) Euro
Tarifë instalimi për ISDN - BRA (2B+D) një herë 37
Tarifë instalimi për ISDN - BRA (2B+D) në linjën ekzistuese një herë

22

Transferimi i linjës ISDN - BRA (2B+D) në lokacion të ri
një herë 8
Tarifë instalimi për ISDN - BRA (2B+D) për çdo MSN një herë 8.50
Tarifë instalimi për ISDN - PRA (30B+D) një herë 600
Transferimi i linjës ISDN - PRA (30B+D) në lokacion të ri një herë 250
 
Tarifë për mirëmbajtjen e linjës ISDN Njësia Çmimi (pa TVSH) Euro
Tarifë për mirëmbjatjen e linjës ISDN - BRA (2B+D) mujore 9
Tarifë për mirëmbjatjen e linjës ISDN - PRA (30B+D) mujore

150

 
Tarifat për shërbimet shtesë për linjën ISDN - BRA (2B+D) Njësia Çmimi (pa TVSH) Euro
Përcjellja e tarifës kah konsumatori (16 kHz) mujore 2.50
Ndalesa përveç trafikut lokal mujore

5

Ndalesa e plotë
mujore 4
Ndalesa e trafikut ndërkombëtar
mujore 5
Ndalesa përveç trafikut lokal dhe kombëtar
mujore 5
Ndalesa e thirrjeve në shkuarje
mujore 6
Ndalesa e thirrjeve në ardhje  mujore 1
Ndalesa për thirrjet në rrjetin mobil
mujore 3
Lista detale e thirrjeve  mujore  1 
Thirrja në pritje - CW (Call Waiting)  mujore  0.50 
Transferimi i thirrjes - CT (Call Transfer)  mujore  0.50 
Mbajtja e thirrjes - CH (Call Hold)  mujore  0.50 
Marrja e thirrjes - CPU (Call Pick Up)  mujore  0.50 
Ndalesë e trafikut me kod (PIN)  mujore  5 
Lidhja Konferencë - 3 pjesëmarrës  mujore  2 
Ridrejtimi i menjëhershëm i thirrjes DIVI - nga operatori mujore 1 
Ridrejtimi i menjhëhershëm i thirrjes DIVI - nga konsumatori   mujore   1
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur është i zënë DIVBY-nga operatori   mujore   1 
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur është i zënë DIVBY-nga konsumatori   mujore   1 
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur nuk lajmërohet DIVDA-nga operatori   mujore   1 
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur nuk lajmërohet DIVDA-nga konsumatori   mujore   1 
Identifikimi i numrit thirrës CLIP   mujore   Pa pagesë 
Ndalimi i identifikimit të numrit thirrës CLIR   mujore   5 
Injorimi i ndalimit të identifikimit të numrit thirrës CLIRIGN   mujore   5 
Refuzimi i thirrjeve me ndalim të identifikimit të numrit thirrës-ACREJ   mujore   5 
Pranimi ose Refuzimi selektiv i thirrjeve - "Screening List"   mujore   7
Krijimi i serisë PBX   një herë 10
Ndërrim i numrit me kërkesë  një herë 5 
 
Numeracioni Njësia Çmimi (pa TVSH) Euro
Numeracioni i shkurtuar pesëshifror mujore 300
Numeracioni i shkurtuar katërshifror mujore

600

Këtyre çmimeve ju shtohet edhe 16% TVSH