Linjat e huazuara
Linjat e huazuara

Linjat e huazuara

Linjat e huazuara me kapacitet deri në 10 Gbps (Trafiku kombëtar)

Kapaciteti 
Instalimi per link Pa TVSH
Instalimi per link Me TVSH Deri 2 km Mujore Pa TVSH
Deri 2 km Mujore Me TVSH
Deri 5 km Mujore Pa TVSH Deri 5 km Mujore Me TVSH Deri 15 k Mujore Pa TVSH Deri 15 km Mujore Me TVSH Mbi 15 km Mujore Pa TVSH Mbi 15 km Mujore Me TVSH
1Mbps 250 290 176.72
205
206.9 240 237.07 275 280.17 325
2Mbps 250

290

206.9

240 228.45 265 267.24 310 310.34 359.99
4Mbps 250
290
232.76 270 258.62 300 297.41 345 340.52 395
5Mbps 250 290 267.24 310 288.79 335 327.59 380 370.69 430
8Mbps  250   290   297.41  345   318.97  370.01  349.14  405   400.86  465 
10Mbps  250   290   327.59  380   357.76  415   379.31  440   439.66  510.01 
15Mbps  250   290   357.76  415   387.93  450   409.48  475   469.83  545 
20Mbps  250   290   387.93  450   418.1  485  439.66  510.01  508.62 590 
30Mbps  250   290   418.1  485  448.28  520  478.45  555  538.79  625 
40Mbps  250   290   448.28  520   478.45  555   508.62  590   568.97  660.01 
50Mbps  250   290   478.45  555  508.62  590  538.79  625  590.52  685 
75Mbps  250   290   500   580   538.79  625  568.97  660.01  629.31  730 
100 Mbps  250   290   Për kapacitete mbi 100 Mbps distanca e pikave nuk merret parasysh, tarifa është e njëjtë  676.72  785 
200 Mbps  250   290     850   986 
300 Mbps  250   290     935.34  1,084.99 
400 Mbps  250   290     1034.48  1,200.00 
500 Mbps  250   290     1112.07  1,290.00 
600 Mbps  250   290     1172.41  1,360.00 
700 Mbps  250   290     1275.86  1,480.00 
800 Mbps  250   290     1318.97  1,530.01 
900 Mbps  250   290     1357.76  1,575.00 
1 Gbps  250  290     1426.72  1,655.00 
2 Gbps  250  290    2,030.17  2,030.17 
3 Gbps  250  290    2,672.41  2,672.41 
4 Gbps  250  290    3,318.97  3,318.97 
5 Gbps  250  290    4,094.83  4,094.83 
6 Gbps  250  290    4,487.07  4,487.07 
7 Gbps  250  290    5,172.41  5,172.41 
8 Gbps  250  290    5,818.97  5,818.97 
9 Gbps  250  290    6,465.52  6,465.52 
10 Gbps  250  290    7137.93  8,280.00 
 
 
Linjat e huazuara me kapacitet deri në 10 Gbps (Trafiku ndërkombëtarë) 
 
Kapacitetet
Tarifa e instalimit Pa TVSH
Tarifa e instalimit Me TVSH Tarifa / Mujore PA TVSH
 Tarifa / Mujore ME TVSH
2 Mbps 350 406 550
638
5 Mbps 350

406

600

696
10 Mbps 350
406
650 754
20 Mbps 350 406 750 870
50 Mbps  350   406  850  986 
100 Mb/s  350   406  965  1,119.40 
200 Mb/s  350   406  1,200.00  1,392.00 
300 Mb/s  350   406  1,330.00  1,542.80 
400 Mb/s  350   406  1,470.00  1,705.20 
500 Mb/s  350   406  1,570.00  1,821.20 
600 Mb/s  350   406  1,655.00  1,919.80 
700 Mb/s  350   406  1,750.00  2,030.00 
800 Mb/s  350   406  1,830.00  2,122.80 
900 Mb/s  350   406  1,910.00  2,215.60 
1 Gb/s  350   406  2,000.00  2,320.00 
10 Gb/s  350   406  10,000.00  11,600.00