Numrat me thirrje falas 0800 (Free-Call numbers)
Numrat me thirrje falas 0800 (Free-Call numbers)
 
Numrat me thirrje falas 0800 (Free-Call numbers)
Përshkrimi
Çmimi me TVSH
Çmimi me TVSH
Instalimi (një herë) 100.00 86.2069
Mirëmbajtja (mujore) 20.00

17.2414

Thirrjet nga Vala 0.10
0.0862
Thirrjet nga TiK 0.04 0.0345