Pakot Individuale
Pakot Individuale


Pakot postpaid individuale        
Cmimi me TVSH                   
Bonusi Minuta
 
SMS

Internet 3G/LTE Shtesë  
    Euro
Vala  Kombetare
Vala dhe Kombetare
3G/LTE   
Perfshire ne pako


Opcionale (cross) 
Intro
14.95

75.00

400

100
500
1GB
1 GB / 2.50 € 
Plus
24.95
125.00
700
200
1000
2 GB
2 GB / 4.50 € 
Extra
34.95
210.00
1000
300
1500
4 GB
5 GB / 9.00 € 
Super  49.95  300.00  2000  500  2000  5 GB  10 GB / 15.00 € 
Super Extra  64.95  520.00  pa limit  1000  pa limit  10 GB  pa Limit / 25.00 € 
 
 
Çmimet jashtë pakove individuale       
Intro                  
Plus Extra
 
Super

SuperExtra
  Cmimi me TVSH  Cmimi me TVSH
Cmimi me TVSH
Cmimi me TVSH
Cmimi me TVSH 
Vala/min/60/30
0.07 €
0.06 €
0.05 €
0.04 €
0.04 €
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/30
0.08 €

0.07 €

0.06 €

0.05 €
0.05 €
Rrjetin fiks TIK/min/60/30
0.07 €
0.06 €
0.05 €
0.04 €
0.04 € 
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/30
0.08 €
0.07 €
0.06 €
0.05 €
0.05 €
SMS në Vala dhe Kombetare
0.02 €
0.02 €
0.02 €  0.02 €
0.02 €
SMS Internacional  0.10 €  0.10 €  0.10 €
0.10 €
0.10 € 
Internet 3G /1GB/muaj (Pako)4.00 € 4.00 € 4.00 € 3.00 € 3.00 € 
Internet Pay as y'Go/1MB 0.01 € 0.01 € 0.01 € 0.01 € 0.01 €