Pakot e Biznesit
Pakot e Biznesit
Prepaid
ORANGE
GREEN
YELLOW
BLUE
RED
Numri minimal i anëtarëve ne klub
2-10
11-19
20-50
51-100
mbi 100
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH
1.00 €
2.00 €
3.00 €
3.00 €
3.00 €
Numri minimal i antareve postpaid
1 3 5 10 20
  Çmimi me TVSH
Çmimi me TVSH
Çmimi me TVSH
Çmimi me TVSH
Çmimi me TVSH
Thirrjet brenda Klubit (CUG)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
Çmimet jashtë pakos dhe klubit 
Vala/min/60/30 0.08 €
0.07 € 0.06 € 0.05 € 0.04 €
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/30
0.09 €
0.08 €  0.07 €
0.06 €
0.05 € 
Rrjetin fiks TIK/min/60/30
0.08 €  0.07 €
0.06 €
0.05 €
0.04 € 
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/30
0.09 €  0.08 €  0.07 €
0.06 €
0.05 € 
SMS në Vala dhe Kombetare  0.02 €  0.02 €  0.02 €  0.02 €
0.02 € 
SMS Internacional  0.10 €  0.10 €  0.10 €
0.10 €
0.10 € 
Internet 3G /1GB/muaj (Pako)  4.00 €  4.00 €  4.00 €  4.00 €  3.00 € 
Internet Pay as y'Go/1MB/inrc:100Kb.  0.010 €  0.010 €  0.010 €  0.010 €  0.010 € 
 
 
PostPaid
ORANGE
100
GREEN
300
YELLOW
500
BLUE
1000
RED
2000
Pako  Çmimi me TVSH Çmimi me TVSH  Çmimi me TVSH  Çmimi me TVSH  Çmimi me TVSH 
Pagesa mujore për nje abonent  7.95 €  14.95 € 24.95 €  34.95 €  49.95 €
Minuta Kombetare 60/30  100  300  500  1000  2000
SMS Kombetare  100  300  500  1000  2000 
Internet 3G/MB/muaj/  500  1000  2000  3000  5000 
Internet Pay as y'Go/1MB/inrc:100Kb.  0.010 €  0.010 € 0.010 € 0.010 €
0.010 €
Zbritja (bonus ne kontrate 24 mujore/neEuro) per telefon mobil  40.00 €  75.00 €  125.00 €  210.00 €  300.00 € 
 
 
Emri i zonës Vendin e vizituar
Thirrjet Ndërkombetare
Standarde
Thirrjet në Roaming
Standarde
FnF
JO
Koha Peak, OffPeak dhe Extra OffPeak
JO
CUG prepaid-postpaid
PO
CUG SMS  JO 
Çmime jashtë pakos/CUG  prepaid & postpaid 
Pagesa mujore për anëtar (CUG)  kthehet në kredi 
*Minuta kombetare   Fiks dhe mobile 
Tarifplani për postpaid vlenë nga zgjidhja e pakos prepaid  PO 
Pakot mund të kombinohen në mënyrë të kryqëzuar  PO