Pakot Familjare
Pakot Familjare

Prepaid Family Family PLUS
Numri minimal i anëtarëve ne klub
2-5

5-10

Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH
0.00 €
0.00 €
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH
3.00 €
2.00 €
Numri minimal i antareve postpaid 
  Cmimi me TVSH  Cmimi me TVSH 
Thirrjet brenda Klubit (CUG)  0.000  0.00 
Çmimet jashtë pakos dhe familjes     
Vala/min/60/60  0.07 €  0.06 € 
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/30  0.08 €  0.07 € 
Rrjetin fiks TIK/min/60/30  0.07 €  0.06 € 
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/30  0.08 €  0.07 € 
SMS në Vala dhe Kombetare  0.02 €  0.02 € 
SMS Internacional  0.10 €  0.10 € 
Internet 3G /1GB/muaj (Pako)  4.00 €  4.00 € 
Internet Pay as y'Go/1MB/inrc:100Kb.  0.0100 €  0.010 € 

 
 

PostPaid Family 300 BIG Family 500
  Cmimi me TVSH  Cmimi me TVSH 
Pagesa mujore për nje abonent
14.99 €

24.99 €

Minuta Vala dhe TiK 60/30
300
500
SMS Kombetare
300
500
*Minuta Kombetare 60/30
150  250
Internet 3G/MB/muaj/  1000
2000 
Internet Pay as y'Go/1MB/inrc:100Kb.  0.01 €
0.010 € 
Zbritja (bonus ne kontrate 24 mujore) per telefon mobil  75.00 €  125.00 € 

 
 
Thirrjet Ndërkombetare Standarde
Thirrjet ne Roaming
Standarde
FnF
JO
Koha Peak, OffPeak dhe Extra OffPeak
JO
CUG prepaid-postpaid
PO 
CUG SMS  JO
Cmimet jashte pakos/CUG
prepaid&postpaid 
Pagesa mujore per anetare (CUG)
Kthehet ne kredi 
*Minuta kombetare
Fiks dhe mobile
Tarifplani per postpaid vlen nga zgjidhja e pakos prepaid
JO 
Pakot mund te kombinohen ne menyre te kryqezuar
PO