Mbushjet
Mbushjet

 

Afatet e mbushjeve
 
Top-UP & Mbushje   
Profili  Aktiv  Joaktiv  Deaktiv 
0.5* 7 ditë 45 ditë 14
1* 15ditë

45 ditë

14

2* 30 ditë
45 ditë
14
3 45 ditë 45 ditë 14
90 ditë  45 ditë  14 
10  180 ditë  45 ditë  14 
20  360 ditë  45 ditë  14 
40  360 ditë  45 ditë  14 
 
 

 

Afatet e mbushjeve
 
Distributoret e Autorizuar   
Profili  Aktiv  Joaktiv  Deaktiv 
1 30ditë 45 ditë 14
2 30ditë

45 ditë

14

3 30 ditë
45 ditë
14
30 ditë 45 ditë  14 
 
 

Si të bëj mbushje në llogarinë kryesore?

Mbushja e llogarisë kryesore përmes kartelave gervishtëse të cilat mund te gjenden në treg me profilet 3, 5, 10, 20, 40 dhe 50 Euro mund të bëhen në dy mënyra:

Mënyra direkte

Pas zbulimit te kodit në kartelën gërvishtëse nga paisja telefonike duhet thirrur kodi: *103*numri i zbuluar#

Mbushja e llogarisë përmes IVR

Mbushja e llogarisë përmes IVR behet duke thirur numrin 161 pastj shtypni 2 per rimbushjen e llogaris pastaj shtypni 14 shifrat e kodit të zbuluar.

Llogaria mund të mbushet edhe në mënyrë direkte nëpërmes sistemit TopUp online në pikat shitëse të PTK-së, si dhe tek rishitesit e autorizuar përmes transferit me USSD, në ATM të Procredit Bank, me SMS përmes bankave (Procredit, Raiffeisen, TEB, BPB, NLB).

Si ta verifikoj gjendjen e llogarisë prepaid dhe pakot?

Gjendja e llogarisë prepaid dhe pakot mund te kontrollohet në çdo moment dike thirrur *101* ku keni mundesi edhe te zgjedhni se a deshironi infot vetem per llogari kryesore apo edhe per pakot tuaja apo vetem gjendjen e llogaris kryesore duke thirur 161 dhe pastaj zgjdhni/shtypni 1 dhe do njoftoheni me zë për gjendjen tuaj.

Si ta verifikoj gjendjen e llogarisë Posptaid?

Gjendja e llogarisë postpaid mund te kontrollohet ne çdo moment duke derguar SMS ne 53044 apo permes platformes selfcare e cila gjindet ne http://www.valamobile.com/selfcare.php