Plani Tarifor
Plani Tarifor

Plani Tarifor

Thirrjet lokale

                                                                                      Minuti i parë                                                                                             Pas minutës së parë
                                                                                        /min.                                                                                   /interval kohor
Thirrjet nga Vala në: peak

off-peak

Extra off-peak

peak
off-peak  Extra off-peak
Vala
0.09
0.04
0.02

0.01 / 15s  0.02 / min 
PTK fiks
0.09
0.04
0.02

0.01 / 15s  0.02 / min 
Operatoret Lokal *  0.10  0.10  NA  N / A  N / A  NA  
 
*Operatoret Lokal (IPKO FIks dhe Mobil, D3 dhe ZMoblie)
Tarifat e disa thirrjeve specifike janë paraqitur më poshtë:
Lloji i thirrjes       
Përshkrimi                   
Tarifimi
50555,163,161
Kujdesi i parapaguesve, konsultimi i kredisë,
rimbushja e kredisë etj.
Gratis
080010000 Qendra e thirrjeve

Gratis

160 Sekretatia telefonike personale
Gratis
SMS - Vala Dërgimi i mesazheve të shkurtëra 0.02
SMS -Operatoret Lokal *     0.02 
International SMS    0.13 
MMS  Dërgimi i mesazheve multimediale  0.09 
Internet në mobil  EDGE,3G  0.01/1MB