Thirrjet ndërkombëtare
Thirrjet ndërkombëtare
Emri i zonës Vendin e vizituar
Zona Regjion
0.31 Euro
Zona Evrope
0.30 Euro
Zona World 1
0.74 Euro
Zona World 2
1.55 Euro
Zona Satelite
11.10 Euro
 

* Çmimet janë me TVSH dhe të paraqitura në Euro

Zonat Thirrëse

Zonat nderkombetare per thirrjet telefonike do te ndryshohen si ne vijim;

Emërtimet e reja:

Zona Regjion | Zona Regjion (bejne pjese shtetet fqinje )

Zona Europe | Zona Evrope (bejne pjese shtetet e Europes – Gjeografikisht – jo vetem BE

| -Liechteshtain + SHBA dhe Kanada)

Zona World 1 | Zona World 1

Zona World 2 | Zona World 2 (Rest of the World) - te gjitha shtetet tjera

Zona Satelite | Zona Satellite Communication (Inmarsat, Iridium, Thuraya, etc.)