Kodet e shkurtëra
Kodet e shkurtëra

Pershkrimi     
Kodi                
Opcioni
Kontrollimi i gjendjes se llogarive prepaid
*101#
1 Llogaria kryesore_Send


2 Llogarite e tjera_Send

Rimbushja e llogarisë
*103*
Numri i zbuluar#Call
Transferi i kredisë
*121*
44xxxxxx*Euro*pinkodi#Call
Ndrrimi i pin kodit per transfer te kredisë  *102*  *pinkodiivjeter*pinkodiiri*pinkodiiri#Call 
Roaming USSD call back service  *123*  0037744xxxxxx#Call 
Shërbimi të lutem më thirr!  *141*  44xxxxxx#Call 
Shërbimi për thirrjet e humbura  **62*222#  Call 
Deaktivizimi i shërbimit për thirrjet e humbura  ##62#  Call 

 


SMS             
Teksti
Informatat e pergjithshme
50555
Info
Informatat mbi afatet e mbushjeve
50555

Mbushjet

Informatat mbi transferin e kredisë
50555
Transfer
Informata mbi sherbimin roaming
50555
Roaming
Informata mbi sherbimin e internetit
50555
Internet
Informata mbi sherbimin SMS
50555
SMS

 

Aktivizimi i internetit
50555
Data plus
Deaktivizimi i internetit
50555

Data minus

Blerja e Familja dhe Miqte 24
50555
Free 24
Statusi i Familja dhe Miqte 24
50555
Status 24
Blerja e Familja dhe Miqte Premium
50555
Premium FnF
Statusi i Familja dhe Miqte Premium
50555 
Premium Status
SMS pershkrues i menaxhimit te sherbimit nTRIP 50555 trip
Statusi i nTRIP
50555
trip status
Blerja e nTRIP (nje muaj)
50555
trip plus
Blerja e nTRIP (muajt ne vijim) 50555
trip auto
Deaktivizimi i nTRIP 50555  trip minus
Kontrollimi i gjendjes se llogarise postpaid / 53044