Internet 1GB
Internet 1GB

Përdorim i Internetit (3G dhe 4G*), shfletim i faqeve të internetit deri në 1GB për vetëm 1.5 Euro **.

 

Blerja e pakos promocionale bëhet duke thirrur në numrin 161, dhe pasi të dëgjohen udhëzimet, duhet zgjedhur:

 

a. Shtypni 7 për të blerë pako;

b. Shtypni 5 për të blerë pakon e te dhënave.

Konfigurimi i telefonit mobil behet duke thirrur ne Qendrën e thirrjeve apo direkt tek Kujdesi ndaj konsumatoreve, apo edhe direkt nga ueb-faqja valamobile.com

 

Pakoja e ka afatin e vlefshmërisë nje (1 ) javë *** nga dita e blerjes, ndërkohë tarifimi i data transferim behet cdo i 100KB. KB apo MB e pa shfrytëzuara grumbullohen dhe mund te shfrytëzohen prapë me blerjen ardhshme të kësaj pakoje.

 

Për të shikuar gjendjen në llogari, respektivisht shfrytëzuehsmërinë e minutave/SMS/MB në këtë pako, konsumatorët duhen të veprojnë siç vijon: duke shtypur *101#.

 

Aktivizimi i Internetit bëhet duke dërguar SMS ne numrin 50555 me përmbajte: Data plus

 

Konfigurimi i telefonit mobil bëhet duke thirrur në Qendrën e thirrjeve apo direkt tek Kujdesi ndaj konsumatorëve, apo edhe direkt duke klikuar këtu: Konfigurimi Automatik

 

 

Konfigurimi bazë:

 

 

Preferred network type: 3G ose LTE (recommended)

 

Data Barrier: Packet Data

 

Access Point Name (APN): vala

 

Për të c`aktivizuar shërbimin, shkruaj Data minus ne numrin 50555

 

*Per 4G eshte e domosdoshme te ndrrohet SIM kartela

 

**Cmimi eshte promocional

 

***pas kalimit te afatit te pakos (7 ditëshe) transferet e te dhenave behen sipas sasisë së përdorimit, 1 cent/1MB-et e parë; 0.1 cent çdo 100 KB të tjerë.