Internet 2GB
Internet 2GB

Vala ofron shërbimin promocional mujor të internetit 3G ose 4G* për klientët me parapagim me kapacitet 2GB dhe ka kohëzgjatjen 30 ditë (një muaj) ** për vetëm 3 Euro ***.

 

Blerja e pakos mujore bëhet duke thirrur në 161, pastaj shtypet numri 7 për të blerë pakon, zgjidhni numrin 4 për të blerë pakon e kontetit dhe konfirmoni përmes numrit 1.

 

Në rast se brenda afatit nuk shpenzohet i gjithë kapaciteti, atëherë pjesa e mbetur bartet në blerjen (aktivizimin) e radhës.

 

Ndersa tarifat mujore për klientët me kontratë (Post-Paid) eshte e kalkuluar ne pakot aktuale.

 

Aktivizimi i Internetit bëhet duke dërguar SMS ne numrin 50555 me përmbajte: Data plus

 

Për të c`aktivizuar shërbimin, shkruaj Dataminus ne numrin 50555

 

Konfigurimi i telefonit mobil bëhet duke thirrur në Qendrën e thirrjeve apo direkt tek Kujdesi ndaj konsumatorëve, apo edhe direkt duke klikuar Konfigurimi Automatik

Konfigurimi bazë:

Preferred network type: 3G ose LTE (recommended)

Data Barrier: Packet Data

Access Point Name (APN): vala

 

*Per 4G eshte e domosdoshme te ndrrohet SIM kartela

 

**pas kalimit te afatit te pakos (30 ditëshe) transferet e te dhenave behen sipas sasisë së përdorimit, 1 cent/1MB-et e parë; 0.1 cent çdo 100 KB të tjerë.

 

***Cmimi eshte promocional