Vala Classic
Vala Classic
Pako e re Prepaid Vala Classic me te cilen klientet e Vala kane mundësi të flasin me të gjithë operatorët në vendin tonë me vetëm 4.5 Cent për minutë me parapagim mujor prej 2 Euro.


Aktivizimi
Përmes SMS-it në numrin 50555 me tekstin Vala Classic


Deaktivizimi
Përmes SMS-it në numrin 50555 me tekstin Classic minus


Statusi
Përmes SMS-it në numrin 50555 me tekstin Classic status