Vala n'deti
Vala n'deti
Lancohet oferta promocionale për Shqipëri “VERA” n’deti

Nga sot, mund të përzgjidhni njërën nga 2 ofertat:
Vera 1 ose Vera 2. Këto oferta vlejnë për të gjithë konsumatorët e Vala (prepaid dhe postpaid).

Ofertën “Vera 1” do ta keni aktive për 15 ditë nga momenti i aktivizimit, ndërsa “Vera 2” aktive për 8 ditë nga aktivizimi.

Këto pako mund t’i aktivizoni duke dërguar SMS në numrin 50555 me tekstin VERA1 ose VERA2.

Për të shfrytëzuar ofertën, mjafton të lidheni në rrjetin e Eagle Mobile (Shqipëri), për të përfituar tarifa shumë atraktive dhe Internet të SHPEJTË Falas.
 
 

Aktivizimi i Internetit bëhet duke dërguar SMS ne numrin 50555 me përmbajte: Data plus

Konfigurimi i telefonit mobil bëhet duke thirrur në Qendrën e thirrjeve apo direkt tek Kujdesi ndaj konsumatorëve, apo edhe direkt duke klikuar këtu: Konfigurimi Automatik


Konfigurimi bazë:

Preferred network type: 3G ose LTE (recommended)

Data Barrier: Packet Data

Access Point Name (APN): vala

Për të c`aktivizuar shërbimin, shkruaj Data minus ne numrin 50555